ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pēc MK Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”. Nosaka, kad pircējam ir tiesības atkāpties no līguma (atgriezt preci atpakaļ pārdevēja), 14 kalendāro dienu laikā.

Atgriežot preci pārdevējam pircējam ir pienākums ievērot PTAL 12.panta sestā daļu nosaka “Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu”. Kā arī mēs lūdzam nebojāt preces iepakojumu. Bojāta ārējā iepakojuma rezultātā Pārdevējs preci atpakaļ nepieņem.

Izdevumus par preces atgriešanu sedz Pircējs.